Administracija

Mindaugas Šilkūnas
Direktorius
Natalia Prishchepenok
Direktoriaus pavaduotoja palaikomajam gydymui ir slaugai
Rita Siaurukienė  
Ambulatorijos vyresnioji slaugytoja
Rita Kacilovičienė
Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vyresnioji slaugytoja
Jadvyga Petrošienė  
Vyriausioji buhalterė
Anželika Mažulė  
Personalo specialistė, sveikatos statistikė
Vida Vaitkunskienė  
Viešųjų pirkimų specialistė, medicinos auditorė