Administracija

Mindaugas Šilkūnas
Direktorius
Ina Baranauskienė
Direktoriaus pavaduotoja palaikomajam gydymui ir slaugai
Violeta Grigaliūnienė  
Ambulatorijos vyresnioji slaugytoja
Rita Kacilovičienė
Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vyresnioji slaugytoja
Jadvyga Petrošienė  
Vyriausioji buhalterė
Julija Ramanauskienė  
Personalo specialistė, sveikatos statistikė
Vida Vaitkunskienė  
Viešųjų pirkimų specialistė, medicinos auditorė