Imunoprofilaktikos paslaugos, už kurias nenumatyta valstybės kompensacija