Padidėjus sergamumui infekcinėmis ligomis ir vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 47-1:2020 “Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai”, nuo 2023 m. lapkričio 28 d. ribojamas pacientų lankymas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, išskyrus terminalinės sveikatos būklės pacientus.

Apie mus

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

Pagrindinė įstaigos veiklos sritis- organizuoti ir teikti pacientams kvalifikuotas ambulatorinės pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros, stacionarines pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.