Dėl darbo švenčių dienomis

Informuojame, kad 2024-06-24 ir 2024-07-06 poliklinika nedirbs.

Apie mus

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

Pagrindinė įstaigos veiklos sritis- organizuoti ir teikti pacientams kvalifikuotas ambulatorinės pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros, stacionarines pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Apie mus