Gyventojų prisirašymo tvarka

I. ASMENŲ PRISIRAŠYMO PRIE GYDYMO ĮSTAIGOS REGISTRAVIMAS:
● Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią, ar jam patogiau pasiekiamą vieną pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau-PASPĮ).
● Asmuo ( globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje prisirašo, moka 0,29 euro mokestį.
● Asmuo ( globėjas), anksčiau nei po 6 mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ, už dokumentų tvarkymą ir dokumentacijos persiuntimą jo pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį. Kai asmuo atvyksta mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžta po mokslų ir pasirenka kitą PASPĮ, moka 0,29 euro.
● Asmuo, pasirinkęs šeimos gydytoją, atvyksta į įstaigos registratūtą,  esančią I aukšte ir užpildo ,,Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (F Nr 025-025-1/a).
● Asmuo (globėjas), pasirinkęs PASPĮ, bet nepasirinkęs gydytojo, savo sutikimą lankytis pas PASPĮ administracijos skirtą gydytoją patvirtina parašu.
● Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu.
Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų ar globėjas. Jei asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du PASPĮ darbuotojai.
II. ASMENŲ, PASIRENKANČIŲ KITĄ TOS PAČIOS ĮSTAIGOS GYDYTOJĄ, REGISTRAVIMAS:
● Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą šeimos gydytoją toje pačioje įstaigoje, pildo ,,Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos PASPĮ gydytoją“ (F 025-025-2/a).
● Patekti pas šeimos gydytoją pacientas gali šiais būdais:
-atvykti į registratūrą;
-registruotis telefonu, skambinant į registratūrą;
-registruotis internetu ( jeigu tokia paslauga teikiama );
-gydytojo kabinete registruotis sekančiam vizitui.
● Gydytojui nutraukus darbo sutartį su PASPĮ , įstaigos administracija įsakymo tvarka skiria kitą gydytoją, jei pacientas pats nepasirenka.