Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientų lankymo tvarka

PATVIRTINTA

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros

centro direktoriaus funkcijas vykdančio

2022-04-08 įsakymu Nr. V-12

(aktuali redakcija)

 

PACIENTŲ LANKYMO VŠĮ GRIGIŠKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖJE TVARKA

 

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centro palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje hospitalizuoti pacientai lankomi laikantis šių reikalavimų:

 1. Lankyti galima darbo dienomis nuo 15.00 iki 17.00 val., poilsio dienomis nuo 13.00 iki 15.00 val.
 2. Pacientas lankomas ne dažniau kaip vieną kartą per savaitę, išskyrus terminalinės sveikatos būklės pacientus. 
 3. Pacientus gali lankyti asmenys neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (karščiavimas, sloga, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kuriems netaikoma izoliacija dėl COVID-19 ligos.
 4. Draudžiama lankyti pacientus, gydomus izoliacijos palatose, išskyrus terminalinės sveikatos būklės pacientus. 
 5. Terminalinės sveikatos būklės pacientai lankomi gavus gydančio gydytojo leidimą. 
 6. Vienoje palatoje tuo pačiu metu gali būti tik po vieną lankytoją, bet ne daugiau kaip keturi lankytojai per dieną viename aukšte.
 7. Paciento lankymas iš anksto suderinamas ir lankytojai užregistruojami paskambinus skyriaus, kuriame pacientas gydomas, posto telefonu:

I aukšto postas - 8 5 236 4483 (pirmame aukšte izoliacijos palatose gulintys pacientai)

II aukšto postas - 8 5 236 4482 (antrame aukšte gulintys pacientai)

 1. Lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicinines veido kaukes arba respiratorius) viso buvimo ligoninėje metu, prieš įeinant į skyrių ir išeinant iš jo dezinfekuoti rankas.
 2. Lankytojai, lankantys terminalinės būklės pacientus izoliacijos palatose, privalo dėvėti reikiamo lygio asmens apsaugos priemones.
 3. Draudžiama lankytojams įeiti į ligoninę ir į palatą be ligoninės darbuotojo leidimo.
 4. Draudžiama eiti į palatą su paltais, striukėmis. Viršutinius drabužius būtina palikti lankytojų drabužiams skirtoje vietoje.
 5. Pacientą leidžiama lankyti tik vienam asmeniui. Lankymo trukmė iki 15 min.
 6. Lankymo metu rekomenduojamas kuo mažesnis paciento fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis (privaloma laikytis ne mažiau kaip 1 metro atstumo).
 7. Draudžiama sėdėti ant paciento lovos.
 8. Lankytojai privalo vykdyti ligoninės darbuotojų nurodymus. Paprašius darbuotojui, lankytojas privalo nedelsiant išeiti iš palatos.
 9. Artimieji su pacientu darbo dienomis nuo 13.00 iki 14.30 gali bendrauti vaizdo skambučiais šiomis vaizdo skambučio priemonėmis:  Messenger ir Viber programėlėmis. Skambučio trukmė iki 15 minučių.
 10. Vaizdo skambučių laikas derinamas telefono numeriais:

 I aukšto postas - 8 5 236 4483 (pirmame aukšte izoliacijos palatose gulintys pacientai)

II aukšto postas - 8 5 236 4482 (antrame aukšte gulintys pacientai).

 

 

 

 

 

_________________________