• Titulinis
  • Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientų lankymo tvarka

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientų lankymo tvarka

PATVIRTINTA

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros

centro direktoriaus

2024-03-26 įsakymu Nr. V(1.5)-16

 

PACIENTŲ LANKYMO VŠĮ GRIGIŠKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖJE TVARKA

 

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centro palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientai lankomi laikantis šių reikalavimų:

  1. Lankyti galima visomis savaitės dienomis nuo 11.00 iki 13.00 val.  ir nuo 15.00 iki 19.00 val.
  2. Pacientus gali lankyti asmenys, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (karščiavimas, sloga, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).
  3. Draudžiama lankyti pacientus, gydomus izoliacijos palatose, išskyrus terminalinės sveikatos būklės pacientus. 
  4. Pacientą palatoje vienu metu gali lankyti ne daugiau kaip du asmenys.
  5. Lankytojai viso buvimo ligoninėje metu privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicinines veido kaukes arba respiratorius). Lankytojai prieš įeinant į skyrių privalo dezinfekuoti rankas.
  6. Draudžiama eiti į palatą su paltais, striukėmis. Viršutinius drabužius būtina palikti lankytojų drabužiams skirtoje vietoje.
  7. Draudžiama sėdėti ant paciento lovos.
  8. Lankytojai privalo vykdyti teisėtus ligoninės darbuotojų nurodymus, netrukdyti personalui atlikti slaugos ir gydymo procedūrų. Paprašius darbuotojui, lankytojas privalo išeiti iš palatos.