• Titulinis
  • Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos

PATVIRTINTA

LR SAM 2012-05-04 d. įsakymo Nr. V-393 (LR SAM 2024-03-06 įsakymo Nr. V-295 redakcija)

 

PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA IR INDIKACIJOS

 

1. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos gavėjai yra:

1.1. asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną (Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (aktuali redakcija)) yra nustatytas  didelis slaugos paslaugų poreikis;

1.2. kiti 1.1 papunktyje nenurodyti asmenys, kuriems po taikyto aktyviojo stacionarinio gydymo reikalinga nuolatinė sveikatos priežiūros specialistų priežiūra ASPĮ, užtikrinant pagrindinius fiziologinius poreikius (valgymas, asmens higiena, šlapinimasis ir tuštinimasis ir kt.) ir (ar) simptominį gydymą bei slaugą, kai nepakanka ambulatorinių slaugos paslaugų namuose.

2. Pacientai į ASPĮ hospitalizuojami, kai yra nustatyta galutinė diagnozė ir nereikia tirti papildomai, bei jų sveikatos būklė atitinka šio priedo 1 punkte nurodytas sąlygas.

3. Siuntimą gauti  palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugą išduoda:

3.1. pacientams, kurių sveikatos būklė atitinka šio priedo 1.1 papunktyje nurodytas sąlygas, – paciento šeimos gydytojas, siuntime nurodydamas, kodėl asmeniui reikalinga nuolatinė asmens sveikatos priežiūros specialistų priežiūra ASPĮ;

3.2. pacientams, kurių sveikatos būklė atitinka šio priedo 1.2 papunktyje nurodytas sąlygas, –  pacientą gydantis gydytojas, siuntime nurodydamas, kodėl asmeniui po taikyto aktyviojo gydymo stacionare reikalinga nuolatinė asmens sveikatos priežiūros specialistų priežiūra ASPĮ.

4. Siuntimas turi būti užpildytas vadovaujantis Siuntimų gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo, įforminimo ir atsakymų siuntusiajam gydytojui pateikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

5. Siųsdamas pacientą gauti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, pacientą gydantis gydytojas turi išrašyti pacientui reikalingus kompensuojamuosius  vaistinius preparatus.