• Titulinis
  • Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos

PATVIRTINTA

LR SAM 2012-05-04 d. įsakymo Nr. V-393 (LR SAM 2022-09-29 įsakymo Nr. V-1495 redakcija)

 

PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA IR INDIKACIJOS

 

  1. Pacientai į ASPĮ hospitalizuojami, kai yra nustatyta galutinė diagnozė ir nereikia tirti papildomai.
  2. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikiamos asmenims, kurie negali savimi pasirūpinti ir kuriems reikalinga nuolatinė sveikatos priežiūros specialistų priežiūra, užtikrinant pagrindinius fiziologinius poreikius (valgymas, asmens higiena, šlapinimosi ir tuštinimosi funkcijos ir kt.) ir (ar) simptominį gydymą bei slaugą, kai nepakanka ambulatorinių slaugos paslaugų namuose. Prie tokių asmenų priskiriami:

2.1. asmenys, kurie buityje yra priklausomi nuo kito asmens (reikalinga pagalba valgant, rūpinantis asmens higiena, rengiantis, judant);

2.2. asmenys, kurių sutrikusi minčių raiška ir orientacija aplinkoje;

2.3. nevaikštantys asmenys, kurie yra nepaslankūs lovoje (be kito asmens pagalbos nesugeba atsisėsti, persėsti iš lovos ant WC kėdės, apsiversti nuo vieno šono ant kito);

2.4. asmenys, kuriems yra nustatytos būklės, susijusios su priklausomybe nuo slaugančio asmens (ligos kodai pagal TLK-10-AM) Z74.1-Z74.9), arba nejudrumas (ligos kodas pagal TLK-10-AM – R26.3).

  1. Siuntimą gauti  palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugą išduoda gydantis gydytojas. Siuntimas turi būti užpildytas vadovaujantis Siuntimų gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo, įforminimo ir atsakymų siuntusiajam gydytojui pateikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Siųsdamas pacientą gauti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, pacientą gydantis gydytojas turi išrašyti pacientui reikalingus kompensuojamuosius  vaistinius preparatus.