Lėšos veiklai viešinti

Šioje skiltyje skelbiama informacija apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams už jų šiai įstaigai suteiktas veiklos viešinimo paslaugas.

1. 2023-06-08 informacinės medžiagos spausdinimas savaitraštyje „Lietuvos sveikata“, lėšų suma – 3724,38 Eur su PVM.