Informacija apie darbo užmokestį

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centro darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2016 metai

2016 metai

Pareigos

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius / darbo užmokestis Eur

I ketv. II ketv. III ketv.

Administracijos darbuotojai

5 / 1113 5/1119 1169/5

Gydytojai

19 / 1146 19/1230 1443/19

Slaugos personalas

26 / 596 26/614 691/20
Kiti darbuotojai 41 / 495 41/526 547/42
2017 metai

 

2017 metai

Pareigos

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius / darbo užmokestis Eur

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Administracijos darbuotojai

1122/5 1110/5 1158/5 1131/5

Gydytojai

1228/19 1270/19 1537/19 1348/19

Slaugos personalas

655/20 679/20 735/21 688/21
Kiti darbuotojai 564/42 553/42 589/42 588/42
2018 metai

 

2018 metai

Pareigos

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius / darbo užmokestis Eur
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Administracijos darbuotojai

1153/5 1180/5 1283/5 1319/5

Gydytojai

1317/19 1556/19 2100/19 1857/19

Slaugos personalas

696/20 799/20 998/20 940/20
Kiti darbuotojai 579/42 622/43 661/42 678/42
2019 metai

 

2019 metai

Pareigos

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius / darbo užmokestis Eur
I ketv.  II ketv. III ketv. IV ketv.

Administracijos darbuotojai

1694/5 1803/5 1809/5 2568/5

Gydytojai

2384/19 2429/19 2632/19 2763/19

Slaugos personalas

1184/19 1305/19 1301/20 1529/20
Kiti darbuotojai 864/41 916/41 927/44 1177/42
2020 metai

 

2020 metai

Pareigos

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius / darbo užmokestis Eur
I ketv. II ketv. III ketv.

Administracijosdarbuotojai

2226/5 3071/5 2766/5

Gydytojai

2498/18 2786/18 3028/17

Slaugos personalas

1266/21 1434/22 1535/21
Kiti darbuotojai 979/42 1086/43 1071/45
Informacija apie darbo užmokestį

Pareigos

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai2015 metai2016 metai2017 metai2018 metai2019 metai

Administracijos darbuotojai

1304

1078

1058

1153 1198 1171 1132 1299 2009

Gydytojai

1075

1150

1139

1203 1209 1298 1336 1706 2575

Slaugos personalas

576

605

517

590 620 656 686 892 1196

Kiti darbuotojai

433

443

427

508 528 536 571 641 977
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis(paskirtasis) darbo užmokestis 2021 metai
2021 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius / darbo užmokestis Eur
Pareigybės pavadinimas I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Gydytojai

2891/18

2868/18

3239/18

Slaugos personalas 1560/21 1539/21 1694/23
Kiti darbuotojai 1369/51 1314/54 1361/49