Būtinoji medicinos pagalba

Vadovaujantis SAM 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208, būtinoji medicininė pagalba teikiama nemokamai kiekvienam besikreipiančiam į centrą asmeniui, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų. Būtinoji medicinos pagalba teikiama pagal Šeimos gydytojo medicinos normą, atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką ir mastą.
Būtinoji pagalba teikiama etapais: pirmiausia suteikiama pirmoji medicinos pagalba, po to – skubioji institucinė pagalba. Kai kuriais atvejais tai gali būti vykdoma vienu metu.
Būtinoji pagalba įstaigoje teikiama vadovaujantis procedūra „Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka ambulatorijos pacientams“.