Būtinoji medicinos pagalba

BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO TVARKA AMBULATORIJOS PACIENTAMS

 

                      Būtinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiama skubi medicinos pagalba. Skubi medicinos pagalba yra kvalifikuota sveikatos priežiūros paslauga, kurią teikia gydytojas, kai yra pavojus  paciento gyvybei arba gresia sunkios komplikacijos.

                      Būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiama visiems pacientams. Kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl skubios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas neprivalomas.

                   Ūmios ligos atveju, kai pasireiškia karščiavimas, vidutinis skausmas (4–5 balai pagal vizualinę analoginę skausmo skalę), paros laikotarpiu, esant  ramybės būsenos, atsiranda dusulys, galvos skausmas ir svaigimas, koordinacijos sutrikimas, pykinimas ir vėmimas, staiga progresuojantis tinimas, patyręs įvairios kilmės traumas ir sužeidimus, pacientas pas šeimos gydytoją patektų kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų  dieną, o paūmėjus lėtinei ligai pas šeimos gydytoją ar kitą pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros specialistą – per 7 kalendorines dienas nuo kreipimosi į ASPĮ dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų dienos. 

                      Pirmoji medicinos pagalba – tai  svarbiausi tikslingi veiksmai, skirti padėti kitų ar savo sveikatai bei gyvybei, panaudojant turimas medicinos ir/ar kitokias priemones bei medžiagas, iki nukentėjusiajam/ pacientui bus pradėta teikti skubioji institucinė medicinos pagalba arba paciento būklė taps normali, arba bus konstatuojama jo mirtis.

                       Ūmios klinikinės būklės arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijos skirstomos į skubios medicinos pagalbos kategorijas. Esant skubios medicinos pagalbos 1 kategorijai, gydytojas pagalbą pradeda teikti nedelsiant, esant 2 kategorijai – ne vėliau kaip per 10 min. nuo atvykimo į įstaigą, esant 3 kategorijai – ne vėliau kaip per 30 min. nuo atvykimo į įstaigą, esant 4 kategorijai – ne vėliau kaip per 1 val. nuo atvykimo į įstaigą.

                         Būtinoji medicinos pagalba teikiama ambulatorijos darbo metu darbo dienomis nuo 7.00 iki 20.00 val., šeštadieniais – nuo 8.00 iki 12.00 val.