Įstaigos vadovo kreipimasis į pacientus

GERBIAMIEJI PACIENTAI IR JŲ ARTIMIEJI,

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centras palaiko Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą korupcijos prevencijos sveikatos sistemos srityje ir pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams. Teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt. paėmimas), tačiau ir jo davimas.
 

Geriausia padėka medikui – Jūsų šypsena ir geras žodis. Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su korupcijos apraiškomis, informuoti įstaigos direktorių ar asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją.
 

Pagarbiai

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centro direktorius

Mindaugas Šilkūnas