Į registratūrą skambinti (8 5) 243 2134 arba (8 5) 243 2803

 Dėmesio! Karantino metu keičiasi asmens sveikatos paslaugų teikimo tvarka. Prašome sekti pranešimus

 

Siūlome darbą gydytojui (šeimos ar vidaus ligų) ambulatorijoje budinčio gydytojo pareigose

Būtinoji medicinos pagalba

Vadovaujantis SAM 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208, būtinoji medicininė pagalba teikiama nemokamai kiekvienam besikreipiančiam į centrą asmeniui, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų. Būtinoji medicinos pagalba teikiama pagal Šeimos gydytojo medicinos normą, atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką ir mastą.
Būtinoji pagalba teikiama etapais: pirmiausia suteikiama pirmoji medicinos pagalba, po to – skubioji institucinė pagalba. Kai kuriais atvejais tai gali būti vykdoma vienu metu.
Būtinoji pagalba įstaigoje teikiama vadovaujantis procedūra „Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka ambulatorijos pacientams“.
Please leave this field empty.