Į registratūrą skambinti (8 5) 243 2134 arba (8 5) 243 2803

 

Prašome pacientus registruotis iš anksto pas gydytojus išankstinės registracijos sistemoje sergu.lt

Siūlome darbą gydytojui (šeimos ar vidaus ligų) ambulatorijoje budinčio gydytojo pareigose

Ar gali vaiką pas gydytoją atvesti seneliai?

Klausiate – atsakome: ar gali vaiką pas gydytoją atvesti seneliai?
2019-08-01
Įsibėgėjus vasarai, kol tėvai dirba dažnai vaikais rūpinasi seneliai. Taigi, ligonių kasų specialistai neretai sulaukia klausimų, ar prireikus seneliai gali atvesti vaiką pas gydytoją ir gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis apmokamas paslaugas?
 
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) specialistų teigimu, anūkų sveikatos priežiūra gali pasirūpinti ir seneliai, tačiau tam vaiko tėvai turi būti sutvarkę vieną nedidelį formalumą.
 
Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymas numato, kad vaiką pas gydytoją seneliai gali vesti tuomet, jei jo sveikatos raidos istorijoje tėvai yra nurodę senelius tais žmonėmis, kurie turi teisę gauti informaciją apie vaiko sveikatą. Taip pat tokia konfidenciali informacija gali būti suteikta seneliams, jei jie turi rašytinį vaiko tėvų sutikimą. Jame turi būti nurodytas konfidencialios informacijos suteikimo pagrindas, naudojimo tikslai ir terminas, iki kada šis sutikimas galioja.
 
Vasara yra puikus metas pasinaudoti šia galimybe ne tik vaikams susirgus, bet ir norint profilaktiškai patikrinti jų sveikatą.
 
Jei tėvai vasarą labai užimti ir sunkiai randa laiko vaiką nuvesti pas gydytoją, savo anūkų sveikatos pažymėjimu dar iki rugsėjo gali pasirūpinti seneliai. Tuomet ir tėvams nebus pagrindo piktintis rudeniop susidarančiomis eilėmis pas gydytojus, ir vaikai bus pasiruošę lankyti mokyklas ar darželius.
 
VLK primena, kad profilaktiškai tikrintis sveikatą pas savo šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą kasmet privaloma visiems tiek ikimokyklinio, tiek mokyklinio amžiaus vaikams. Už šią patikrą mokėti nereikia, nes vaikai yra draudžiami valstybės, o jiems suteiktos paslaugos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis. Nemokamos paslaugos teikiamos tose gydymo įstaigose, kurios yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

 

 
Seneliai vaiką pas gydytoją gali atvesti, jei.png

 

Kokia tvarka pacientai hospitalizuojami į palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę?

      Į VšĮ Grigiškių SPC palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę hospitalizuojami ligoniai, kai nustatyta galutinė diagnozė ir nereikalingas papildomas ištyrimas, kai aukštesnio lygio specializuotas stacionarinis ar reabilitacinis gydymas netikslingas. Registracija gali vykti telefonu 85 2432303 arba artimiesiems (ligoniui) atvykus į ligoninę ir  pateikus gydytojo siuntimą hospitalizacijai.

     Į ligoninę hospitalizuojami Vilniaus miesto gyventojai, kurie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir yra prisirašę vienoje iš ambulatorines paslaugas teikiančių Vilniaus miesto įstaigų.

     Jei hospitalizavimo parodymai tinkami ir yra laisvų vietų ligoninėje, ligonis guldomas tą pačią dieną ar paskiriama hospitalizacija sekančią dieną.

     Jei ligoninėje tuo metu laisvų vietų nėra (užimtos visos  lovos, nėra vietų vyrų ar moterų palatose, įstaiga viršijusi sulygtų su TLK planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kiekį), kreipimosi dėl hospitalizavimo dieną ligonis registruojmas atidėtos hospitalizacijos žurnale.

    Užregistruoti atidėtai hospitalizacijai ligoniai, guldomi į ligoninę iš eilės pagal registracijos datą. Ligonį ar jo atstovą apie konkrečią hospitalizavimo datą informuoja direktoriaus pavaduotoja palaikomajam gydymui ir slaugai arba pacientą siunčiantis gydytojas. Ligonis turi atvykti į ligoninę paskirtu laiku. Atsisakius atvykti paskirtą hospitalizavimo dieną, ligonis išbraukiamas iš atidėto hospitalizavimo eilės. Dėl atsisakiusio paciento vėlesnio hospitalizavimo reikalingumo sprendžia pacientą gydantis gydytojas. 

Kaip iš anksto užsirašyti pas gydytoją?

Pacientai iš anksto užsirašo pas gydytoją skambindami tel. 243 2134, 243 2803, internetu centro svetainėje www.gspc.lt ir išankstinės pacientų registracijos sistemoje sergu.lt ar atvykę į centrą registratūroje.

Ūmios ligos atveju, kai pasireiškia karščiavimas, vidutinis skausmas (4–5 balai pagal vizualinę analoginę skausmo skalę), paros laikotarpiu, esant  ramybės būsenos, atsiranda dusulys, galvos skausmas ir svaigimas, koordinacijos sutrikimas, pykinimas ir vėmimas, staiga progresuojantis tinimas, patyręs įvairios kilmės traumas ir sužeidimus, pacientas pas šeimos gydytoją ar kitą pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros specialistą turi patekti kreipimosi į įstaigą dieną. Traumą patyrusiems pacientams po konsultacijų stacionare, šeimos gydytojo ar gydytojo chirurgo paslaugos suteikiamos paciento kreipimosi į įstaigą dieną. Pacientui išduodamas nustatytos formos priėmimo pas gydytoją talonas (Priėmimo pas gydytoją ūmios ligos atveju talonas), kuriame priėmimo laikas nenurodomas.

Pacientui norint patekti pas gydytoją kreipimosi dieną dėl kitų priežasčių, medicinos registratorius informuoja gydytoją apie pacientą ir, gydytojui sutikus pacientą priimti, išduodamas papildomas priėmimo pas gydytoją talonas, kuriame priėmimo laikas nenurodomas.

Kas turi teisę nemokamai protezuoti dantis?

Teisę protezuoti dantis, kompensuojant iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu: asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius; vaikai iki 18 metų, asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais.

Kodėl negalima pačiam nunešti ambulatorinės kortelės į gydymo įstaigą, kurioje pradėjau gydytis?

Vadovaujantis LR SAM 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583, pacientui pasirinkus kitą pirminės sveikatos priežiūros įstaigą, jo ambulatorinė kortelė perduodama paciento pasirinktai įstaigai, šiai pateikus ,,Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo“. Kortelės ir raidos istorijos perduodamos per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Koks yra siuntimo specialisto konsultacijai galiojimo laikas?

Vadovaujantis LR SAM  2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636, siuntimo galiojimo laiką nurodo siuntimą išduodantis gydytojas ir jis gali būti ne ilgesnis kaip 30 dienų. Siuntimo galiojimo laikas skaičiuojamas, iki pacientas yra užregistruojamas gydytojo specialisto priėmimui arba įregistruojamas į eilę asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Svarbu žinoti, kad siuntimą turintis asmuo gali pats pasirinkti, į kokią gydymo įstaigą jam kreiptis. Gydymo įstaiga privalo į bendrą, vieningą eilę registruoti ne tik joje, bet ir kitose gydymo įstaigose prisirašiusius pacientus. Gydymo įstaiga turi būti sudariusi sutartį su teritorinėmis ligonių kasomis tokioms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

Kaip galima susipažinti su įrašais savo ambulatorinėje kortelėje?

Vadovaujantis LR SAM 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-658, asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo užtikrinti paciento teisę susipažinti su įrašais savo medicininiuose dokumentuose asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dienos; paciento lėšomis padarydama ir išduodama paciento medicinos dokumentų kopijas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dienos.
Please leave this field empty.